Ceny paliv na čerpacích stanicích lámou rekordy a dosahují výší, které byly ještě před několika málo lety jen těžko představitelné. Náklady na palivo dnes ukusují nepříjemně vysoký podíl z rodinných rozpočtů a zvyšují režijní náklady firem. Tento článek si klade za cíl ukázat, jak jednoduše snížit spotřebu paliva jakéhokoliv motorového vozidla.

Úsporná jízda je zároveň bezpečná, ohleduplná a šetrná. Budete-li se řídit níže uvedenými doporučeními, budete jezdit nejen s nižší spotřebou, ale rovněž bezpečněji a šetrněji k životnímu prostředí i ke svému automobilu. Snížíte riziko dopravních nehod a můžete ušetřit peníze za opravy zbytečných závad, kterým se dá předejít.

Spotřebu paliva ovlivňuje mnoho faktorů. Některé můžeme jako řidiči ovlivnit, jiné nikoliv. Ovlivnit nedokážeme například konstrukci vozu, počasí (které se na spotřebě paliva významně projevuje), stav a kvalitu vozovky, ani výškový profil trasy, po které jedete.

Ovlivnit naopak můžeme především svoje jízdní návyky, zbytečné ztráty a technický stav vozu, jenž souvisí s jeho správnou údržbou a volbou kvalitních paliv a maziv. Věcí, které můžete změnit, je hodně. I přesto, že se každá z nich na spotřebě paliva podílí malým dílem, všechny dohromady mohou přinést opravdu významné úspory.

Čím starší konstrukce vozu, tím víc věcí dokáže ovlivnit řidič, spotřebu paliva nevyjímaje. Naopak čím modernější vůz, tím víc je lidský faktor v podobě řidiče nežádoucí a je snaha ho eliminovat. Běžnými se dnes staly například automatické převodovky či hybridní pohony. Dobrého řidiče ale minimálně prozatím nenahradí žádná elektronika ani asistenti.

Způsob jízdy

“Za kolik ti to jezdí?” bývá velmi častá otázka, kdykoliv spolu dva motoristé diskutují o svých vozech. Nicméně, mnohem správnější by byla otázka “Za kolik s tím jezdíš?”. Taková otázka zaznívá málokdy, přestože chování řidiče, jeho návyky, jízdní styl, ale také strategie i taktika zásadně ovlivňují reálnou spotřebu paliva jakéhokoliv auta. A tak dva různí řidiči mohou s jedním vozidlem dosahovat dramaticky rozdílné spotřeby paliva.

Agresivní jízda stylem brzda-plyn, bezhlavé předjíždění a absence předvídání neznamená jen výrazně vyšší riziko dopravní nehody, ale přináší i drastický nárůst spotřeby paliva. Předesílám, že ekonomická jízda neznamená nutně ploužení se hlemýždím tempem a zdržování ostatních řidičů.

V předchozích odstavcích jsem už použil termíny strategie a taktika. Ty možná zní jako silná slova, pravdou však je, že správně zvolená strategie, tedy dlouhodobější plán způsobu jízdy, i správná taktika, tedy řešení momentální situace na silnici, je klíčem k bezpečné a úsporné jízdě.

Pojďme se nyní podívat na konkrétní zásady ekonomické jízdy podrobněji.

Jezděte plynule

Ekonomická jízda je především plynulá jízda. Nic tak negativně neovlivňuje výslednou spotřebu paliva, jako chaotická akcelerace a zbytečné brždění. Pamatujte, že každé sešlápnutí plynového pedálu a každé zbytečné brždění znamená zvýšení průměrné spotřeby.

Akcelerace je režim, při kterém momentální spotřeba stoupá na několikanásobek průměrné spotřeby. Pokud je například vaše spotřeba při ustálené jízdě okolo 5 litrů paliva na 100 km, může momentální spotřeba při prudké akceleraci stoupnout na 15 l i více. I když akcelerace trvá obvykle jen několik sekund, na zvýšení průměrné spotřeby se podepisuje výrazně. Důvodem vysoké momentální spotřeby při akceleraci je potřeba překonat odporsetrvačnost vozidla (odpor zrychlení), a toho  lze dosáhnout pouze výrazně vyšším dávkováním paliva do motoru.

Brždění pak znamená přeměnu kinetické energie (kterou vůz získal spálením paliva) na ztrátové teplo v brzdách. Rychlost a energii, kterou ztratíte zbytečným bržděním, musíte následně získat akcelerací. A kruh plýtvání se tím uzavírá.

Skvělým pomocníkem pro plynulou jízdu je tempomat. Pokud je jím váš vůz vybaven, využívejte jej.

Snižte rychlost

Nejvíce energie a tudíž paliva váš vůz spotřebuje na překonání odporu vzduchu. Myslete na to, že aerodynamický odpor roste s rychlostí, a to dokonce s druhou mocninou rychlosti. Snížení cestovní rychlosti na dálnici o pouhých 10 km/h přináší úsporu paliva v několika desetinách litru na 100 / km. Čím vyšší je vaše dosavadní cestovní rychlost, tím více paliva ušetříte, když zpomalíte.

Položte si otázku, zdali má smysl se hnát po dálnici rychlostí přes 150 km/h, riskovat pokutu či ztrátu řidičského oprávnění, platit za to výrazně vyšší spotřebou paliva, větším opotřebením motoru, převodovky, brzd i pneumatik, větším poškozením čelních partií a čelního skla od odlétajících kamínků a přijet do cíle o několik minut dříve.

Není lepší vyrazit dříve a uspořit palivo, šetřit svůj vůz, snížit riziko dopravní nehody i svoji únavu způsobenou větším soustředěním při rychlé jízdě?

Zbytečně nepředjíždějte

Agresivní jízda a předjíždění v koloně, kde všechna vozidla jedou prakticky stejnou rychlostí, nikomu úsporu paliva nepřinese. Nepřinese ale ani významnou úsporu času, která by stála za riskantní způsob jízdy. Skutečná úspora bývá maximálně pár desítek sekund a často se stává, že ostatní dojedou agresivního řidiče hned na prvním semaforu.

Klidná a rozvážná jízda je klíčem k bezpečnému a ekonomickému cestování. Kdo pojme cestování jako závod o první místo, musí stejně jako v motorsportu počítat s finančními náklady, vysokým rizikem a ziskem jen v řádu sekund.

Brzděte motorem a vyřazujte

Kinetická energie (setrvačnost) je energie, kterou máte k dispozici bez dalších energetických nákladů a je na vás, zdali ji vyplýtváte bržděním, nebo využijete k jízdě.

Pokud to situace dovolí, využívejte v maximální možné míře brždění motorem a brzdy používejte jen tehdy, kdy je to nezbytně nutné. Při brždění motorem vůz sice také ztrácí kinetickou energii, v tomto režimu však řídící jednotka motoru úplně vypne dodávku paliva. Při brždění motorem je tedy spotřeba nula, což průměrnou spotřebu velmi pozitivně ovlivňuje.

Pokud máte vůz s manuální převodovkou, máte navíc v rukávu trumf v podobě možnosti vyřadit a využít setrvačnost vozu v situacích, kdy je to možné. Budete překvapeni, jakou setrvačnost má váš vůz a jak dlouho dokáže pokračovat v jízdě na neutrál, aniž by dramaticky ztrácel rychlost. Tato technika dokáže snížit průměrnou spotřebu o celé litry, obzvláště v městském provozu, ale nejen tam.

Využívejte výškový profil trasy

Pokud je to možné, akcelerujte při klesání a nikoliv při stoupání. Jízda do kopce sama o sobě znamená zvýšenou spotřebu paliva v důsledku potřeby překonat gravitaci. Akcelerace do kopce je proto jízdní režim s největší spotřebou paliva vůbec. Stoupání můžete naopak využít pro plánované zpomalení a brždění motorem například před křižovatkou nebo když dojíždíte kolonu.

Jízda z kopce naopak přináší nižší spotřebu paliva a umožňuje dřívější zařazení vyššího rychlostního stupně bez rizika podtáčení motoru.

Udržujte dostatečný odstup

Udržování dostatečného odstup od vozidla jedoucího před vámi, je klíčové nejen pro bezpečnost, ale i pro ekonomiku jízdy. Bez dostatečného odstupu těžko využijete výše uvedené principy a budete nuceni neustále reagovat bržděním na změnu plynulosti jízdy řidiče jedoucího před vámi.

Předvídejte

Úspornájízda není možná bez kvalitního předvídání. Během cestování po dálnici často potkávám řidiče, kteří se řítí v levém pruhu vysokou rychlosti, i když před nimi jede pomalejší vozidlo (například předjíždějící kamion), které zjevně nestihne levý pruh opustit v době, kdy jej onen řidič dojede. Následuje prudké brždění na poslední chvíli a prudká akcelerace pár sekund poté, jakmile předjíždějící kamion uvolní levý pruh.

Další příklad je příjezd ke křižovatce v plné rychlosti, i když na semaforu svítí červená. Přitom stačí opět jen předvídat a uvědomit si, že i když sto metrů přede mnou svítí na semaforu zelená, je velmi pravděpodobné, že ji už nestihnete.

Obě tyto situace umožňují v maximální míře využít brždění motorem či vyřazení na neutrál a brzdy použít jen minimálně nebo vůbec. Pokud uvolníte nohu z plynu a snížíte rychlost, je dost dobře možné, že ve chvíli, kdy dojedete zmíněný kamion nebo semafor, bude už situace hrát ve váš prospěch a vy budete moci plynule pokračovat v jízdě jen s minimální akcelerací.

Snažte se předvídat a blížící se překážku si uvědomovat dříve, než před ní budete nuceni brzdit. Platí to nejen pro vozidla jedoucí před vámi a semafory, ale také pro železniční  přejezdy, chodce na přechodu, vozidla přijíždějící po hlavní silnici (kterým budete dávat přednost v jízdě) apod.

Pamatujte, že dobrý řidič je ten, který neustále sleduje a vyhodnocuje situaci před sebou, za sebou i kolem sebe a včas a správně na změny situace reaguje.

Další doporučení

Velmi důležité pro úspornou jízdu je i včasné a celkově správné řazení rychlostních stupňů. Opožděné řazení na vyšší stupeň znamená zbytečnou práci motoru ve vyšších otáčkách a větší spotřebu paliva. Pozor však i na zbytečné “podtáčení” motoru - v tomto režimu spotřeba paliva rovněž stoupá. Optimální řazení znamená ekonomickou jízdu i nižší namáhání motoru a jeho větší životnost.

Ukazatel momentální spotřeby paliva, kterým je vybavena většina moderních automobilů, je výborný učitel, který vám názorně ukazuje závislost vašeho jízdního stylu na spotřebě a jehož sledováním se mnohému naučíte.

Zbytečné ztráty

Je-li to možné, snažte se eliminovat zbytečné ztráty, které nepříznivě ovlivňují spotřebu paliva. Mezi ně patří:

Zbytečný náklad

Každý kg zbytečného nákladu znamená plýtvání výkonem motoru na překonání odporů stoupání a zrychlení a s tím související zvýšenou spotřebou paliva. Snažte se proto nepřevážet zbytečný náklad a nepoužívat svůj vůz jako skladiště.

Valivý odpor pneumatik

Část výkonu motoru se spotřebovává na překonání valivého odporu pneumatik. Pravidelně proto kontrolujte tlak v pneumatikách. Nahuštění pneumatik na horní hranici doporučenou výrobcem může nezanedbatelně snížit spotřebu paliva.

Při nákupu nových pneumatik volte kvalitní pneumatiky s nižším indexem valivého odporu. Většina výrobců pneumatik má v nabídce modely zaměřené na úsporu paliva a mnoho z nich i speciální pneumatiky původně určené pro elektromobily. Takové pneumatiky mívají nejnižší valivý odpor. Pokud to výrobce vozu umožňuje, zvolte užší z předepsaných rozměrů pneumatik.

Zbytečné spotřebiče

Výkon motoru a tím pádem i palivo spotřebovávají i spotřebiče, které motor přímo či nepřímo pohání. Motor přímo pohání kompresor klimatizace, která se na spotřebě podílí ze všech spotřebičů nejvíce. Nepřímo přes alternátor pak pohání například vyhřívání sedaček, oken a zrcátek, které spotřebu rovněž zvyšují.

Aerodynamika

Jak již bylo řečeno, nejvíce paliva se spotřebuje na překonání odporu vzduchu. Zbytečné ztráty zde představují například nepoužívaný střešní nosič, který funguje jako aerodynamická brzda. Pokud je nevyužíváte, demontujte střešní box, příčníky či nosič kol.

Aerodynamický odpor v zimě výrazně zvyšuje sníh a led na vozidle. Během celého roku jej zvyšují i nečistoty. Umytý vůz má zkrátka nižší aerodynamický odpor. Naopak dekontaminovaný a navoskovaný, tedy hladký povrch, odpor vzduchu snižuje a i když se to může zdát jako hloupost, praxe z letectví (obzvláště z bezmotorového létání) dokazuje opak. V případě automobilu to může přinést cennou desetinku.

Aerodynamický odpor zvyšují i uvolněné nebo poškozené kryty motoru a zakrytování spodku. Poškozené nebo uvolněné plastové kryty proto nechte včas opravit či vyměnit. Tím se plynule dostáváme k dalšímu tématu a tím je technický stav vozu.

Technický stav vozu

Dobrý technický stav vozu je důležitý pro spolehlivý provoz a bezpečnou jízdu, stejně tak ale i pro optimální spotřebu paliva. Pojďme se nyní podívat na nejčastější závady, které se podílejí na zvýšené spotřebě paliva.

Podvozek

Velmi negativně se na spotřebě paliva mohou podílet zaseklé brzdy (zadřené či zarezlé brzdové válce, destičky, vodící čepy či mechanismus parkovací brzdy). Doporučuji jednou ročně provést kontrolu, vyčištění a namazání brzdových mechanismů. Spotřebu může zvyšovat i špatná geometrie podvozku, která se projevuje nadměrným opotřebením pneumatik. Doporučuji pravidelnou kontrolu a seřízení geometrie. Opotřebované tlumiče pérování a další díly zavěšení snižují adhezi kol a mohou zvyšovat spotřebu paliva. Veškeré uvedené problémy mají také vliv především na bezpečnost a není radno je proto podceňovat.

Motor

Technický stav motoru má na spotřebu paliva naprosto zásadní vliv a co důležitosti jej stavím hned za jízdní styl řidiče. U motoru je na rozdíl od podvozku zajímavé, že zhoršený technický stavem motoru nemusí být přímo závada, ale kondice motoru, kterou lze zlepšit správnou údržbou. A právě na tuto problematiku se nyní detailněji podíváme.

Účinnost motoru, tedy poměr mezi jeho výkonem a spotřebou paliva, ovlivňuje například kvalita a opotřebování zapalovacích svíček (doporučuji pravidelnou kontrolu a včasnou výměnu, tam kde je to možné používat výkonnější náhrady originálních svíček), kvalita a znečištění vzduchového filtru, ale především čistota motoru.

Čistota půl zdraví

Mluvím-li o čistotě motoru, nemám na mysli čistotou jeho povrchu, ale čistotou motoru uvnitř. V důsledku práce motoru a spalování paliva totiž vznikají uvnitř motoru tvrdé zuhelnatělé usazeniny, kterým se souhrnně říká karbon. Jedná se přirozené produkty nedokonalého spalování paliva a oxidace motorového oleje. Vrstva karbonu uvnitř motoru neustále roste a způsobuje značné problémy, od snížení účinnosti motoru (tedy zvýšení spotřeby a snížení výkonu) až po riziko jeho fatálního poškození.

Kde a jak karbon v motoru škodí?

Karbon v motoru vzniká obecně v několika oblastech.

První oblastí, kde je karbon zároveň nebezpečnější pro motor, je olejový prostor. Karbon vzniká oxidací (přepalováním) motorového oleje prakticky ve všech místech kde motorový olej cirkuluje, nejvíce však v místěm kde je teplota nejvyšší a tím jsou pístní kroužky. Pístní kroužky jsou flexibilní prvky, které zajišťují optimální vůli mezi pístem a válcem a píst ve válci utěsnují. Karbon, který se postupně tvoří na pístních kroužcích snižuje jejich funkčnost a v důsledku toho se snižuje komprese a účinnost motoru. Karbon je navíc velmi tvrdý materiál a jeho nekontrolovaná tvorba v motoru ve svém důsledku způsobuje vydírání a předčasné opotřebení či selhání motoru.

Druhou oblastí, kde karbon vzniká, je sací trakt. Karbon se tvoří především v důsledku oxidace výparů z odvětrání klikové skříně a u soudobých motorů pak kvůli technologii recirkulace výfukových plynů (EGR), kterou  jsou motory vybaveny a která je nutná pro zajištění plnění přísných emisních norem. Tvorba karbonu v sacím traktu je problém dieselových motorů a benzínových motorů s přímým vstřikem paliva do válců. Karbon se tvoří v celém sacím traktu, především ale v EGR a na sacích ventilech, kde snižuje průchodnost a představuje závažný problém.

Třetí oblastí, kde karbon vzniká, je spalovací prostor. Příčinou je spojení nedokonalého spalování paliva a kontaminace spalovacího prostoru motorovým olejem a ERG spalinami. Především u benzinových motorů představuje karbon ve spalovacím prostoru závažný problém, protože i nepatrná vrstva karbonu zvyšuje kompresní poměr a způsobuje klepání motoru, které má za následek snížení účinnosti a v extrémním případě i destrukci motoru.

Čtvrtou důležitou oblastí jsou vstřikovače, které dávkují palivo do motoru. Vstřikovače jsou velmi precizní zařízení, která rozptylují palivo a dle pokynů řídící jednotky jej dávkují do motoru. Protože jsou vstřikovače umístěny velmi blízko místu, kde dochází k hoření paliva (u soudobých motorů dokonce přímo v tom místě, tedy ve válcích), jsou vystaveny vysoký teplotám a dochází k tvorbě karbonu uvnitř vstřikovacích trysek. V důsledku toho se zhoršuje rozptýlení paliva, což má za následek zhoršení homogenity spalovací směsi, snížení výkonu a zvýšení spotřeby paliva.

Jak je patrné z předchozích odstavců, karbon představuje závažný problém, který se kromě jiného zásadně projevuje na zvýšené spotřebě paliva.

Jak proti karbonu bojovat?

I když se to na první pohled nezdá, můžete pro omezení tvorby karbonu udělat docela hodně.

Tankujte kvalitní palivo

Kvalitní palivo obsahuje aditiva, tedy příměsi, které mimo jiné rozpouštějí karbon ve vstřikovačích a spalovacím prostoru a zpomalují jeho tvorbu.

Používejte kvalitní motorové oleje a snižte výměnnou lhůtu

Mezi motorovými oleji, které splňují normu předepsanou výrobcem vašeho vozu mohou být velké rozdíly. Oleje mohou mít reálně zásadní rozdíly v oxidační stabilitě, tedy tendenci tvořit karbon, i ve schopnost stávající karbon odstraňovat. V neposlední řadě mohou být výrazné rozdíly i v mazacích schopnostech olejů, tedy jejich schopnostech chránit motor před opotřebením a zadřením. Není však cílem tohoto článku poukazovat na konkrétní značky či modelu olejů.

Co je však ze všeho nejdůležitější, je olej v motoru včas měnit. Dlouhé výměnné lhůty, které dnes výrobci motorů předepisují, bohužel motoru nesvědčí a kdo mění olej po 10 - 15 tisících km, prokazuje svému motoru tu nejlepší službu. Motor se mu odmění delší životností, vyšší spolehlivostí i nižší spotřebou paliva.

Aditiva

V předchozí kapitole jsem zdůraznil důležitost tankovat kvalitní palivo a používat kvalitní motorové oleje. Můžete však pro motor udělat ještě mnohem víc, když budete pravidelně používat kvalitní aditiva, tedy specializované přísady do paliva a motorového oleje.

Jakou funkci tato aditiva mají? Aditiva můžeme rozdělit do dvou skupin podle oblasti použití na aditiva do paliva a aditiva do motorového oleje. Každá z nich pak dále dělíme podle účelu na aditiva čistící, která mají za cíl odstranění karbonových úsad a obnovu původního výkonu motoru, a aditiva, která zlepšují vlastnosti paliva či oleje a která jsou schopna zlepšit parametry motoru nad původní hodnoty.

Na trhu je mnoho značek aditiv, některé fungují lépe, jiné hůře či vůbec. Není v možnostech ani cílech tohoto článku provádět srovnání nebo popis všech dostupných značek, chtěl bych však přiblížit unikátní aditiva značky KM+, která sám mnoho let používám, o jejichž kvalitách a funkčnosti jsem se přesvědčil a dokáži za ně ručit a proto je mohu zodpovědně doporučit i čtenářům tohoto článku.

Unikátnost aditiv KM+ spočívá jednak ve složení - aditiva KM+ jsou založena na technologii esterů, neobsahují těkavé, hořlavé a toxické látky, jsou proto zcela bezpečná pro vás, pro váš vůz i pro životní prostředí, především však jsou mimořádně účinná a jejich efekt pocítíte nejen na snížené spotřebě paliva, ale i na lepším výkonu a dynamice motoru. Každé z aditiv KM+ přináší efekt samostatně v konkrétní oblasti, působí však synergicky.a největší účinek dosáhnete při pravidelném používání všech aditiv dohromady.

Rád bych vám nyní jednotlivá aditiva KM+ více přiblížil.

Aditiva do paliva

KM+ Advanced MultiFunction Injector Cleaner – čistič palivové soustavy

KM+ Advanced MultiFunction Injector Cleaner – čistič palivové soustavyToto aditivum je určeno pro jednorázové přidání do palivové nádrže. Odstraňuje úsady v celém palivovém systému, tedy v podávacím a vysokotlakém palivovém čerpadle a vstřikovačích. Vysoký bod vzplanutí však umožňuje, že aditivum odstraňuje karbon i ve spalovacím prostoru a čistí lambda sondu, katalyzátor i filtr pevných částic DPF. Navrací původní hodnoty výkonu, spotřeby i emisí. Je vhodné pro zážehové i vznětové motory bez výjimek. Doporučujeme používat každých 10.000 km.

KM+ Advanced Fuel Additive – aditivum do paliva pro vyšší výkon a nižší spotřebu

KM+ Advanced Fuel Additive – aditivum do paliva pro vyšší výkon a nižší spotřebuToto aditivum se přidává do paliva při každém tankování. Zlepšuje vlastnosti paliva a jeho využití motorem. Unikátní schopností aditiva je zlepšovat atomizaci paliva, tedy jemnost rozptýlení paliva vstřikovačem. To zlepšuje homogenitu směsi, má za následek její lepší prohoření a využití energie z paliva. Snižuje se hlučnost motoru a jeho spotřeba, zlepšuje se zátah motoru, výkon v celém spektru otáček i jeho kultivovanost. Mnoho uživatelů hlásí výrazné snížení spotřeby. Snižuje se tvorba sazí a hladina emisí. Aditivum dále zajišťuje kvalitní mazání palivového čerpadla, vstřikovačů i horní části válce, chrání motor před opotřebením a snižuje tření. Efekt aditiva pocítíte od prvního natankování. Aditivum má navíc schopnost účinně odstraňovat karbon, chování motoru se proto bude neustále zlepšovat, čím déle budete aditivum používat. Aditivum nemění hodnoty oktanového ani cetanového čísla - pouze čistí, maže a zlepšuje rozptýlení paliva. Je proto vhodné pro benzínové i naftové motory.

Aditiva do motorového oleje

KM+ Advanced Engine Flush – unikátní výplach motoru

KM+ Advanced Engine Flush – unikátní výplach motoruToto aditivum se přidává do motorového oleje krátce před jeho výměnou. Rozpouští karbon v celém olejovém okruhu, největší přínos je však v odstranění karbonu z pístních kroužků. Pístní kroužky jsou místem s nejvyšší  teplotou kde dochází k rychlé tvorbě karbonu. Odstranění karbonu z pístních kroužků jim navrací pohyblivost a obnovuje kompresi motoru, čímž vrací motoru výkon. Snižuje se spotřeba oleje, jež má za následek zvýšenou tvorbu karbonu ve spalovacím prostoru Na trhu je mnoho výplachů motoru s různou účinností, všechny však obsahují agresivní rozpouštědla, která degradují motorový olej. Výplach motoru KM+ je však založen na esterové technologii a naopak mazací schopnost oleje zvyšuje, čímž aktivně chrání motor během čištění. Doporučujeme používat před každou výměnou oleje.

KM+ REVO Nano – keramická ochrana motoru a snižovač tření

KM+ REVO Nano – nano ochrana motoru a snižovač třeníToto aditivum se přidává do motorového oleje. Obsahuje dvě unikátní složky. První je esterový základový olej, který zlepšuje mazací schopnosti motorového oleje. Druhou složkou jsou nanočástice vysoce účinného pevného maziva. KM+ REVO Nano výrazně snižuje tření v motoru nad možnosti jakéhokoliv motorového oleje a chrání motor před opotřebením ve všech jízdních režimech - od vozů taxislužby po závodní speciály. Snižuje spotřebu paliva i oleje a přináší okamžité snížení hluku motoru, jeho hladší chod, vyšší agilitu, lepší zátah v nízkých otáčkách i točivost. Nárůst výkonu a kroutícího momentu je měřitelný na motorové brzdě. KM+ REVO Nano neobsahuje chlorované uhlovodíky, teflon ani MOS2. Doporučujeme přidávat do motoru po každé výměně oleje.

Kalkulačka spotřeby paliva

Chcete si spočítat kolik paliva na své trase projedete a kolik vás to bude stát? Vyzkoušejte naší kalkulačku. Kalkulačka vám vypočítá celkovou spotřebu na trase, celkovou cenu za palivo a cenu za 1 kilometr.

Zadejte vzdálenost

km

Zadejte průměrnou spotřebu paliva

ℓ/100 km

Zadejte cenu paliva

Kč/ℓ

Spotřebovaného paliva

Cena

Cena na km